top of pageTaktil massage

Taktipro, originalmetoden, är en mjuk omslutande beröring som görs med långsamma, varsamma strykningar över huden. Massagen är välgörande för både kropp och själ. Genom Taktiprorörelserna frisätts Oxytocin, ett hormon som stimulerar smärtlindring och är en motpol till adrenalinpåslag och stress. Vanliga effekter av massagen är:

- Avslappning

- Sänkt stressnivå

- Lugn och ro

- Lindring av oro och ångest

- Stärkt immunförsvar

- Ökat välbefinnande, höjd livskvalité

- Förbättrad sömn

- Ökad koncentration

- Förbättrad mag-och tarmfunktion

- Sänkt blodtryck

Under massagen ligger man inbäddad och omsluten, endast den kroppsdel som för tillfället behandlas är synlig. Jag använder vegetabiliska oljor som lätt absorberas av huden.


Din investering: 750kr/90min
Healing

Som healer fungerar jag som en neutral kanal för andevärlden.

Under healingen får du ligga på en brits, lyssna på rogivande musik och slappna av.

Healingen fungerar både på en fysik och känslomässig nivå.

Efter behandlingen kan du känna dig frusen, varm, pigg, trött och eventuellt gamla skador och problem i kroppen kan komma upp men försvinna igen efter ett tag.

Jag ger inga medicinska utlåtande men vi kan samtala om dina upplevelser efter behandlingen.

Pris: 300 kr 30 minuter

bottom of page